Förtroendevalda

I församlingsvalet i november 2022 valdes nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2023-2026. Till församlingsrådet valdes 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige valdes 15 förtroendevalda.