Förtroendevalda

I församlingsvalet i november 2018 valdes nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2022. Till församlingsrådet valdes 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige valdes 14 förtroendevalda.