Direktionens medlemmar 2023-2024

Medlemmarna är utsedda av Församlingsrådet

 

Hanna Wester, ordförande

Camilla Björnvik, dagklubbsförälderrepresentant

Margit Byggmästar, församlingsfadderrepresentant

Ann Fagerholm, representant stadens småbarnspedagogik

Alfred Kjellman, eftisförälderrepresentant

Christian Porthin, representant stadens skolor

Björn Snellman, söndagsskolrepresentant

Åsa Turpeinen, ansvarig teolog

Anders Holmberg, Församlingsrådets representant

Mari Eklund, barnledarrepresentant, dagklubben

Eva Holm, barnledarrepresentant, eftis

Bernice Haglund-Wikström, t.f. ledare för familjeverksamheten

Annette Tallgren, ledare för familjeverksamheten, sekreterare

 

Ersättare:

Mårten Wahlberg

Frida Esselström-Meyer

Maj-Len Enkvist

Robin Hagman

 

Protokoll

 

Protokoll 2-2023