Öppen dagklubb

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.

Måndagar kl. 10-12 i Bonäs Prästgård, Västra Ringvägen 2

Tisdagar kl. 9-11 i Församlingscentrets ungdomsutrymme, Ebba Brahe esplanaden 2, ingång mittemot Café Skorpan

Onsdagar kl. 9-11 i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, ingång från lekparken


Deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman leder verksamheten i grupperna. Annette Tallgren är ansvarig för verksamheten och kan kontaktas på tel. 0403100419, annette.tallgren@evl.fi

Anmälning inför varje vecka via öppen dagklubbs egen WhatsAppgrupp. Meddela ditt telefonnummer till Annette för att vara med i gruppen. Närmare info och anmälning sker via gruppen. 

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Var noga med handhygien och säkerhetsavstånd. Stanna hemma om du har förkylningssymptom! Vi följer med läget med coronaepidemin och följer myndigheternas rekommendationer.

Öppen dagklubb