Öppen dagklubb

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.
Ingen anmälan behövs och deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman leder verksamheten i grupperna. Annette Tallgren är ansvarig och kan kontaktas på tel. 0403100419, annette.tallgren@evl.fi

Öppen dagklubb tider och platser
Måndagar 10-12 Bonäs prästgård, Västra ringvägen 2.
Tisdagar 9-11 Vestanlidgården, Bojvägen 14
Torsdagar 10-12 Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Höstterminen startar v. 34. Fokus är på utelek. Kom ihåg att stanna hemma om du/ni har förkylningssymptom! Var noga med handhygien och säkerhetsavstånd. Vi följer med läget med coronaepidemin och följer myndigheternas rekommendationer.