Öppen dagklubb

Öppen dagklubb inleder höstterminen 16.8. Antalet deltagare i enlighet med rådande restriktioner. Anmälning via öppen dagklubbs egen WhatsAppgrupp.

Meddela ditt telefonnummer till Annette Tallgren 0403100419 för att vara med klubbens WhatsAppgrupp. Närmare info och anmälning sker via gruppen. 

Klubbar enligt följande:

Måndagar kl. 9-11 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2

Tisdagar kl. 9-11 i Vestanlidgården, Bojvägen 14

Onsdagar kl. 10-12 i Bonäs Prästgård, Västra Ringvägen 2

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.
Deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman leder verksamheten i grupperna. Annette Tallgren är ansvarig och kan kontaktas på tel. 0403100419, annette.tallgren@evl.fi

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Var noga med handhygien och säkerhetsavstånd. Stanna hemma om du har förkylningssymptom! Vi följer med läget med coronaepidemin och följer myndigheternas rekommendationer.