Öppen dagklubb

Öppen dagklubb öppnar igen!

Öppen dagklubb öppnar MED ANMÄLNING tisdagar kl. 9-11 i Vestanlidgården med start 13.4. Meddela ditt telefonnummer till Annette Tallgren 0403100419 för att vara med klubbens WhatsAppgrupp. Närmare info och anmälning sker via gruppen. Maxantal deltagare är nio personer (vuxna och barn) + en ledare. Ifall intresset visar sig vara stort kan vi öppna flera grupper.

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.
Deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman leder verksamheten i grupperna. Annette Tallgren är ansvarig och kan kontaktas på tel. 0403100419, annette.tallgren@evl.fi

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Var noga med handhygien och säkerhetsavstånd. Vi följer med läget med coronaepidemin och följer myndigheternas rekommendationer.