Öppen dagklubb

Öppen sommardagklubb

Tisdagar 28.5, 4.6, 11.6 och 18.6 kl. 9-12 i Församlingscentrets lekpark. Lek ute/inne enligt väderlek. Samling kl.10. Verksamheten riktar sig främst till barn 0-5 år i sällskap med en vuxen, men äldre syskon också välkomna.

Ledare: Erika Skutvik-Stenman.

Info: Annette Tallgren 040-3100419, annette.tallgren@evl.fi

Öppen dagklubb

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.

Höstterminen startar 19.8

Måndagar kl. 10-12 i Bonäs Prästgård, Västra Ringvägen 2

Onsdagar kl. 9-11 i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, ingång från lekparken

Torsdagar kl. 9-11 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2


Deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman är ansvarig för verksamheten. Info och frågor på telefonnummer 0403100414 eller e-post veronica.snellman@evl.fi.

Öppen dagklubb har en egen WhatsAppgrupp som fungerar som den främsta informationskanalen. Meddela ditt telefonnummer till Veronica för att vara med i gruppen.

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Var noga med handhygien och stanna hemma om du har förkylningssymptom!

Öppen sommardagklubb