Öppen dagklubb

Öppen dagklubb öppnar igen!

Öppen dagklubb öppnar MED ANMÄLNING i maj tisdagar kl. 9-11 i Vestanlidgården och onsdagar kl. 10-12 i Församlingscentret.

Meddela ditt telefonnummer till Annette Tallgren 0403100419 för att vara med klubbens WhatsAppgrupp. Närmare info och anmälning sker via gruppen. Maxantal deltagare är 19 i Vestanlidgården och 14 i FC. 

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.
Deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman leder verksamheten i grupperna. Annette Tallgren är ansvarig och kan kontaktas på tel. 0403100419, annette.tallgren@evl.fi

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Var noga med handhygien och säkerhetsavstånd. Vi följer med läget med coronaepidemin och följer myndigheternas rekommendationer.