Öppen dagklubb

Öppen dagklubb håller paus åtminstone hela januari 2021! Vi följer med coronaläget och följer naturligtvis restriktionerna från myndighetshåll, men hoppas kunna öppna upp verksamheten så fort som möjligt igen.

Vuxna och barn mellan 0 och 5 år träffas, barnen för att leka och de vuxna möter andra vuxna i samma livssituation. Under klubbdagen hålls bibel- och sångstund och ett mellanmål serveras.
Ingen anmälan behövs och deltagaravgiften är 3 euro per familj och gång. Barnledare Veronica Snellman leder verksamheten i grupperna. Annette Tallgren är ansvarig och kan kontaktas på tel. 0403100419, annette.tallgren@evl.fi

Öppen dagklubb tider och platser
Måndagar 10-12 Bonäs prästgård, Västra ringvägen 2.
Tisdagar 9-11 Vestanlidgården, Bojvägen 14
Torsdagar 10-12 Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2

Facebookgrupp: Öppen dagklubb i Jakobstads svenska församling

Höstterminen startar v. 34. Fokus är på utelek. Kom ihåg att stanna hemma om du/ni har förkylningssymptom! Var noga med handhygien och säkerhetsavstånd. Vi följer med läget med coronaepidemin och följer myndigheternas rekommendationer.