Kort sammanfattning av Församlingsrådets beslut år 2022

Församlingsrådets sammanträde 1/2022    19.1.2022

Församlingsrådet godkände gudstjänstplanen för perioden februari - augusti 2022 och prästernas fridagar för perioden februari - april 2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 2/2022    23.2.2022

Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutsberättelsen för år 2021. Församlingsrådet understödde att Chamilla och Kristian Sjöbacka blir församlingens nya avtalsmissionärer genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 3/2022    30.3.2022

Församlingen har två ungdomar som representerar församlingen vid Ungdomens Kyrkodagar 21-24.4.2022 på Lärkkulla i Karis. En verksamhet för vänmammor har startat i församlingen. Församlingsrådet har utsett medlemmar och ersättare i valnämnden för församlingsvalet 2022. Rainer Karvonen utsågs till ordförande för valnämnden.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 4/2022    27.4.2022

Jakobstads svenska församling har inga representanter vid Finska Missionssällskapets årsmöte 21.5.2022 i Uleåborg. Församlingsrådet antecknade namnen på hjälpledarna för kännedom.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 5/2022    1.6.2022

Församlingsrådet antecknade till kännedom att församlingen har antecknat ett nytt avtal för perioden 1.8.2022-31.7.2024 med staden Jakobstad om ordnande av eftermiddagsverksamhet för elver i i årskurs 1-2. Församlingsrådet antecknade för kännedom sommargudstjänstplan för sommaren 2022 och gudstjänstplanen för perioden oktober - december år 2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 6/2022   7.9.2022

Församlingsrådet tog del av protokollet från Ungdomens Kyrkodagar 2022 (UK). Församlingsrådet informerades om de preliminära budgetramarna för år 2023 som Gemensamma kyrkorådet har beslutat om sitt sammanträde 25.8.2022. Församlingsrådet beslöt att teckna ett nytt understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Föreningen Calcanten beviljades ett marknadsföringsstöd av Församlingsrådet. Prästernas fridagar för perioden oktober 2022 till januari 2023 antecknades för kännedom av församlingsrådet.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 7/2022    5.10.2022

Församlingsrådet beslutade att gudstjänsten på församlingsvalsdagen 20.11.2022 hålls kl. 10.00 i Församlingscentret. Gudstjänsten är tvåspråkig och hålls gemensamt med Jakobstads finska församling. Församlingsrådet godkände både textdelen och sifferdelen för budgeten för år 2023.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 8/2022    2.11.2022

Församlingsrådet godkände utbildningsplanen för år 2023. Församlingsrådet beslutade ge två ungdomar studiebidrag för studier på bibelskola i Norge.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådets sammanträde 9/2022    21.11.2022

Församlingsrådet antecknade gudstjänstplanen för perioden januari-juni 2023 för kännedom. Församlingsrådet gav ett utlåtande om den slutliga budgeten för år 2023 för hela Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Församlingsrådet godkände kollekterna för år 2023. Församlingsrådet antecknade prästernas fridagar i februari-april 2023 för kännedom.

Protokollet kan läsas på församlingskanli.