Kort sammanfattning av Församlingsrådets beslut år 2022

Församlingsrådets sammanträde 1/2022    19.1.2022

Församlingsrådet godkände gudstjänstplanen för perioden februari - augusti 2022 och prästernas fridagar för perioden februari - april 2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 2/2022    23.2.2022

Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutsberättelsen för år 2021. Församlingsrådet understödde att Chamilla och Kristian Sjöbacka blir församlingens nya avtalsmissionärer genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 3/2022    30.3.2022

Församlingen har två ungdomar som representerar församlingen vid Ungdomens Kyrkodagar 21-24.4.2022 på Lärkkulla i Karis. En verksamhet för vänmammor har startat i församlingen. Församlingsrådet har utsett medlemmar och ersättare i valnämnden för församlingsvalet 2022. Rainer Karvonen utsågs till ordförande för valnämnden.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 4/2022    27.4.2022

Jakobstads svenska församling har inga representanter vid Finska Missionssällskapets årsmöte 21.5.2022 i Uleåborg. Församlingsrådet antecknade namnen på hjälpledarna för kännedom.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

 

Församlingsrådets sammanträde 5/2022    1.6.2022

Församlingsrådet antecknade till kännedom att församlingen har antecknat ett nytt avtal för perioden 1.8.2022-31.7.2024 med staden Jakobstad om ordnande av eftermiddagsverksamhet för elver i i årskurs 1-2. Församlingsrådet antecknade för kännedom sommargudstjänstplan för sommaren 2022 och gudstjänstplanen för perioden oktober - december år 2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.