Hjälpledarutbildning

I hjälpledarutbildningen lär man sig både i teori och genom praktiska övningar att fungera
i grupp, att leda och hjälpa andra, och mer om församling, tro och sig
själv.

Efter att man blivit konfirmerad kan man komma med på
hjälpledarutbildning. Den som gått kursen har möjlighet att vara
hjälpledare på konfirmand- eller barnläger.

Hjälpledarskolningen hålls i församlingscentret fredagar 17.30 till 19
och pågår två terminer med start varje höst.

Kontaktpersoner är 
Catarina Nylund-Wentus 040-3100425 catarina.nylund@evl.fi och Alaric Mård 040-3100424 alaric.mard@evl.fi