Skriftskola - Konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

 

Församlingen har följande skriftskolor 2019-2020 för år 2005 eller tidigare födda. 

Skriftskola 1
Dagskriftskola 1-5.6.2020 och 8-9.6.2020. Konfirmation i Jakobstads kyrka söndagen den 14.6.2020 kl. 12.00. Måltidskostnad: 25 €.

Skfritskola 2
Weekend 13-14.9.2019 och läger 1-8.6.2020 på Pörkenäs lägergård. Tisdag 9.6.2020 är konfirmanderna samlade i Församlingscentret. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 14.6.2020 kl. 12.00. Avgift: 245 €.

Skriftskola 3
Weekend 27-28.9.2019 och läger 29.6-6.7.2020 på Pörkenäs lägergård. Tisdagen 7.7.2020 är konfirmanderna samlade i Församlingscentret. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 12.7.2020 kl. 12.00. Avgift: 245 €.

Närmare information via församlingskansliet tfn 040 3100 410 eller jsv@evl.fi

Anmäl dig här på den elektroniska blanketten till skriftskola 2019-2020