Skriftskola - Konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

 

Församlingen har följande skriftskolor 2018-2019 för år 2004 eller tidigare födda. 

Skriftskola 1
3-7.6.2019 och 11-12.6.2019 på Hällsand. Dagskriftskola. Konfirmation i Jakobstads kyrka söndagen den 16.6.2019 kl. 12.00. Måltidskostnad: 25 €.

Skfritskola 2
Weekend 7-8.9.2018 och läger 3-10.6.2019 på Pörkenäs lägergård. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 16.6.2019 kl. 13.00. Avgift: 245 €.

Skriftskola 3
Weekend 21-22.9.2018 och läger 1-8.7.2018 på Pörkenäs lägergård. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 14.7.2019 kl. 13.00. Avgift: 245 €.

Närmare information via församlingskansliet tfn 040 3100 410 eller jsv@evl.fi

Anmäl dig här på den elektroniska blanketten till skriftskola 2018-2019