Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling 2023–2026                                                                                  

I församlingsvalet i november 2022 valdes nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2023-2026. Till församlingsrådet i Jakobstads svenska församling valdes 12 förtroendevalda.

Invalda i Församlingsrådet för perioden 2023-2026

Namn                           Telefon                                            Lista                                   Jämförelsetal        Personliga röster
Cecilia Åminne             040-7364979                                  Att leva sin tro                   429,00                   107
Hans Henricson            050-5428840                                 Att leva sin tro                    214,50                    43
Kurt Hellstrand             045-2760420                                 Jakobstads fridsförening    167, 00                   83
Harald Wester              050-5121571                                 Att leva sin tro                    143,00                    42
Jan-Erik Sandström      044-2930081                                 Att leva sin tro                    107,25                    38
Monica Häyry-Korin     050-3786958                                 Att leva sin tro                     85,80                     36
Anders Holmberg         040-7203893                                Jakobstads fridsförening      83,50                     58
Gunilla Nybäck             044-0245141                                Att leva sin tro                      71,50                     34
Tobias Sundberg          050-5947770                                 Att leva sin tro                      61,29                     32
Gun Enqvist                  050-3083631                                 Jakobstads fridsförening      55,67                     11
Hanna Wester              050-4306843                                 Att leva sin tro                      53,63                     31
Bjarne Kull                    050-5632751                                En kyrka för alla                     53,00                    29

Ersättare

Klas-Göran Nyström                   Att leva sin tro                       47,67                   27
Kristian Östman                          Att leva sin tro                       42,90                   20
Robin Hagman                            Jakobstads fridsförening       41,75                    9
Dan-Anders Wentus                   Att leva sin tro                       39,00                   12
Margit Byggmästar                     Att leva sin tro                       35,75                    7
Niklas Asplund                           Jakobstads fridsförening        33,40                    6
Bjarne Strengell                          En kyrka för alla                     26,50                   19
Helena Ahlstrand                        En kyrka för alla                     17,67                   13