Bonäs eftis, Prästgården

Bonäs eftis, prästgården, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687182 eftis.bonas.prastgarden@evl.fi

I gruppen jobbar barnledarna Charlotta Olsen och Inge-Britt Snellman.

Bonäs Prästgård
Bonäs Prästgård