Bonäs eftis, Prästgården

Bonäs eftis, prästgården, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687182.

I gruppen jobbar barnledarna Elisabeth Wester och Henrik Östman.

Bonäs Prästgård
Bonäs Prästgård