Bonäs eftis, Prästgården

Bonäs eftis, prästgården, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687182.

I gruppen jobbar barnledarna Charlotta Olsen och Inge-Britt Snellman.

Bonäs Prästgård
Bonäs Prästgård