Bonäs eftis, Prästgården

Bonäs eftis, prästgården, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687178 eftis.bonas.prastgarden@evl.fi

I gruppen jobbar barnledare Emilia Svenfelt och barnledare Irene Nylund (arbetsledig), vikarie Julia Gädda samt assistent Mao Weifang.

Irene Nylund

Emilia Svenfelt

 

Mao Weifang

 

Bonäs Prästgård
Bonäs Prästgård