Bonäs eftis, Prästgården

Bonäs eftis, prästgården, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687167.

I gruppen jobbar barnledarna Charlotte Häggman och Jesper Kjellman.

Bonäs Prästgård
Bonäs Prästgård