U-klubben

Vi är en glad grupp för personer med kognitiv funktionsnedsättning som samlas varannan onsdag kl.17.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

Under hösten 2021 så besöker U-klubben de olika enheterna istället för större samlingar.

 

Kontaktperson: Diakon Sara Löfs-Snellman tfn 0403 100 423, sara.lofs-snellman@evl.fi

Alla varmt välkommen med !