U-klubben

Vi är en glad grupp för personer med kognitiv funktionsnedsättning som samlas varannan onsdag kl.17.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

Under våren 2020 träffas vi 29.1, 12.2, 25.2 (fastlagstisdagen i Skutnäs bönehus), 11.3, 25.3, 8.4 och 22.4

Kontaktperson: Sara Löfs-Snellman tfn 0403 100 423, sara.lofs-snellman@evl.fi

Varmt välkommen med !