U-klubben

Vi är en glad grupp för personer med kognitiv funktionsnedsättning som samlas ii Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

 

Träffar: 8.2, 8.3, 3.5 kl 17.30

5.4 kl.17 (obs!) Nattvard i Pedersöre kyrka,

 

Kontaktpersoner:     

Helena Ekman Tfn: 040 3100 422,

Sara Löfs-Snellman Tfn: 040 3100 423

eller kantor Annika Wester tfn 0403 100 416.

 

Alla varmt välkommen med !