Församlingsrådets protokoll


Här publiceras protokollen från församlingsrådets möten.

Protokollet 6/2023, sammanträde 13.9.2023

Protokollet 7/2023, sammanträde 25.10.2023

Protokoll 8/2023, sammanträde 15.11.2023