Sjömanskyrkokretsen

Samlas måndagar kl. 13.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Träffar våren: Följande måndagar kl.13.30 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 3.4

 Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 0407356412