Sjömanskyrkokretsen

Samlas måndagar kl. 13.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Träffar: 29.1, 12.2, 26.2, 11.3, 25.3, 8.4

 

Kontaktperson: Kirsti Wikström

Tfn: 040 7356 412

 

 

 Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 0407356412