Sjömanskyrkokretsen

Samlas måndagar kl. 13.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Träffar hösten 2021: 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11.

 Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 0407356412