Träffas i skolan

Spela spel med oss eller bara sitta och prata en stund.


Ungdomsledarna finns i högstadiet i mån av möjlighet.

Besöksdagar är och torsdagar i Oxhamns skola.

Kontaktpersoner är Alaric Mård 0403100424, alaric.mard@evl.fi och
Catarina Nylund-Wentus 040-3100425 catarina.nylund@evl.fi