Träffas i skolan

Spela spel med oss eller bara sitta och prata en stund.


Ungdomsledarna finns i högstadiet under matrasterna några dagar i veckan.

Besöksdagar är tisdagar och torsdagar i Rådmans och fredagar i Oxhamns skola.

Kontaktpersoner är Frank Wikblad 040-3100424 frank.wikblad@evl.fi och
Catarina Nylund-Wentus 040-3100425 catarina.nylund@evl.fi