Kontakt

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

B E G H J K L N S T W

B


Kaplan

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.

E


G


Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka
Vaktmästeri

H


Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.

Informationssekreterare
Jakobstads svenska församling Pedersörenejdens församlingar
Kommunikationstjänster

J


Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.

K


L


Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.

N


S


T


ledare för familjeverksamheten
0403100426

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

W


Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.