Dagklubben verksamhetsåret 2018-2019.

Vårterminen i klubbarna för fyra-fem åringar i Kyrkostrand och Vestanlidgården startar måndagen den 7 januari 2019.

Vårterminen i Bonäs dagklubb för treåringar startar tisdagen 8 januari 2019.


Till Bonäs dagklubb antas barn som har fyllt eller fyller tre år detta år. 12 platser finns. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar kklockan 8.30-12.30.
I Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem finns 18 platser för fyra - femåringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30

Barn födda 2013-15 kan söka om plats. Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde. Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€. 

För ytterligare info kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi