Dagklubb för fyra-fem åringar i  Vestanlidgården, Bojvägen 14. Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019. I Vestanlidgården  finns 18 platser för fyra - femåringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30

 

 Dagklubb för treåringar i Bonäs prästgård, Västra Ringvägen 2. Höstterminen startar tisdagen 3 september 2019. Till Bonäs dagklubb antas barn som har fyllt eller fyller tre år. 12 platser finns. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar klockan 8.30-12.30.

 

NYHET: höstterminen 2019, måndagen den 2 september, startar en tvåspråkig grupp i  Församlingscentret , Ebba Brahe esplanaden 2. Verksamheten ordnas tillsammans med Jakobstads finska församling. Gruppen är för tre- fem åringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-11.30.

 

Barn födda 2014-16 kan söka om plats. Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde till de svenska grupperna. Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€. Dagklubbsdagen är fyra timmar lång i båda dessa grupper. I den tvåspråkiga gruppen är dagklubbsdagen tre timmar och avgiften är 100€.

För ytterligare info kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi