DAGKLUBBEN

Anmälning till höstterminen under tiden  15.3-19.4 2021

Anmäl här!

DAGKLUBBSGRUPPER

Dagklubb för fyra-fem åringar i  Vestanlidgården, Bojvägen 14. Höstterminen startar måndagen den 6.9 2021. I Vestanlidgården  finns 18 platser för fyra - femåringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30

Dagklubb för treåringar i Församlingscentret Ebba Brahe esplanaden 2. Höstterminen startar tisdagen 7.9 2021. Till  dagklubben antas barn som har fyllt eller fyller tre år. 12 platser finns. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar klockan 8.30-12.30.

Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde . Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€.

Kontaktperson Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Dagklubben, barn i ring