DAGKLUBBEN

Anmälning till höstterminen under tiden  15.3-19.4 2021

Anmäl här!

 

DAGKLUBBSGRUPPER

Dagklubb för fyra-fem åringar i  Vestanlidgården, Bojvägen 14. Höstterminen startar måndagen den 6.9 2021. I Vestanlidgården  finns 18 platser för fyra - femåringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30. 

Pga stort intresse och många anmälningar kommer vi att ha två dagklubbsgrupper för treåringar i Församlingscentret verksamhetsåret 2021-22. Till  dagklubben antas barn som har fyllt eller fyller tre år. 12 platser/ grupp  finns.

Grupp för treåringar i Församlingscentret Ebba Brahe esplanaden 2. Höstterminen startar tisdagen 7.9 2021. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar klockan 8.30-12.30. 

Grupp för treåringar i Församlingscentret. Klubbdagar onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30. 

Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde . Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€.

Kontaktperson Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Dagklubben, barn i ring