DAGKLUBBEN

DAGKLUBBSGRUPPER

Dagklubb för fyra-fem åringar i  Vestanlidgården, Bojvägen 14. Höstterminen startar måndagen den 31 augusti 2020. I Vestanlidgården  finns 18 platser för fyra - femåringar. Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30

Dagklubb för treåringar i Bonäs prästgård, Västra Ringvägen 2. Höstterminen startar tisdagen 1 september 2020. Till Bonäs dagklubb antas barn som har fyllt eller fyller tre år. 12 platser finns. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar klockan 8.30-12.30.

Barn födda 2015-17 kan söka om plats. Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde . Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€.

Kontaktperson Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Dagklubben, barn i ring