DAGKLUBBSGRUPPER

 Församlingen har två dagklubbsgrupper, båda i  Församlingscentret Ebba Brahe esplanaden 2. Anmälningstiden till verksamhetsåret 2024-25 är 1.3-1.4 2024

Dagklubb för fyra-fem åringar.  Klubbdagar är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 8.30-12.30. 

 Gruppen för treåringar. Klubbdagar är tisdagar och torsdagar klockan 8.30-12.30. 

Anmäl här.

Dagklubbsbarnen tas emot enligt ålder och de äldsta barnen bereds  plats  först. Barn bosatta på Jakobstads svenska församlings geografiska område har företräde . Terminsavgiften för tre-dagars gruppen är 150€ och för två- dagars gruppen är 100€.

Kontaktperson Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Dagklubben, barn i ring