Jakobstads svenska församling

anställer en

 BARNLEDARE

på deltid inom eftermiddagsverksamheten för skolbarn

för tiden 1.1-31.5.2019

Arbetstiden 24 h 20 min/vecka (63%).

Lön enligt KyrkTAK kravgrupp 402 (100%, 1973,03€)

Du är medlem av den ev. luth. kyrkan och är barnledare eller har annan av biskopsmötet godkänd utbildning. Även icke behörig lämplig person kan anställas.

Beakta att du genom din arbetsuppgift aktivt går in i den kristna fostran bland barn som bedrivs i vår församling. Den som väljs bör uppvisa straffregisterutdrag och läkarintyg.

Info ti-fre kl.10-12 040-3100419 el. anna-lena.lonnqvist@evl.fi

Ansökan med cv och ämbetsbetyg senast 31.10 kl.16 till

Direktionen för barn- och familjearbetet

Ebba Brahe espl. 2, 68600 Jakobstad