Männens samtalsgrupp

Varannan onsdag kl. 19.00 i Bonäs församlingsstuga, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Charles Isaksson tfn 0504 663 956.