Männens samtalsgrupp

 

Torsdagar kl.15.OO i Församlingscentret

Träffar: 25.1, 8.2, 22.2, 7.3, 21.3, 4.4, 18.4, 2.5

 

Kontaktperson: Jan-Erik Sandström tfn: 044 2930 081

Välkommen!