Männens samtalsgrupp

Samlas i höst i församlincentret varannan onsdag kl. 18.00 OBS! Tiden.

Träffar hösten 2021: 20.10, 3.11, 17.11 och 1.12.

Kontaktperson: Charles Isaksson tfn 0504 663 956.

Gruppen samlas i Bonäs församlingsstuga, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.