Männens samtalsgrupp

 

Följande onsdagar under hösten 2023 kl.18.00 i Församlingscentret: 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 och 7.12.

Kontaktperson: Jan-Erik Sandström tfn: 044 2930 081

Välkommen!