Männens samtalsgrupp

 

Följande onsdagar kl.18.00 i församlingscentret: 11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5

Kontaktperson: Jan-Erik Sandström

Tfn: 044 2930 081