FÖRSAMLINGENS KÖRER OCH MUSIKGRUPPER

 

 

 

 

SÅNGFÅGLARNA

övar onsdagar och torsdagar i samband med eftisverksamheten i Kyrkostrand, Bonäs och församlingscentret. 

Sångfåglarnas sångstunder fokuserar på rörelsesånger och gestaltning, rytmer, artikualtion och språk, gehör och intonation. 

Sångfåglarna leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

LAUDATE

Välkommen med i en kör för de allra minsta och barn upp till 12år, tillsammans med föräldrar eller någon annan vuxen närstående.

Vi träffas varje torsdag kl.17.30-18 i församlingscentret (utrymme: Pietari).

Det blir sång, rörelse, spel på instrument, gemenskap och glädje! Laudate leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

SÅNG PÅ GÅNG

Vi sjunger sånger för alla livets skeden. Solosånger, duetter och terzetter. Vi sjunger tillsammans och för varandra.

Varmt välkommen med, torsdagar kl. 13.00-13.45 i församlingscentret (utrymme: Pietari).

Sång på gång leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

CANTATE

för ungdomar/unga vuxna, 15 år och uppåt. Kören övar onsdagar kl. 18-19.30 i församlingscentret.

Cantate sjunger i gudstjänster, på andakter och konserter både i egen församling och på annat håll.

Kören leds av Lisen Borgmästars, tfn 040 310 0417.

 

 

JACOB GOSPEL

Gospelkören med ett 50 tal sångare, medverkar i gudstjänster en gång i terminen samt

ordnar konserter och andra evenemang, också över språkgränserna.

Jacob Gospel övar måndagar klockan 19-21 i församlingscentret.

Kören leds av Fanny Sjölind och Lavi Öst.

 


GLORIAKÖREN

Damkören Gloriakören medverkar i gudstjänster, andakter och konserter. Gloriakören besöker också sjukhus och åldringshem och

håller sångandakter. Repertoaren består av andliga sånger, psalmer och traditionella damkörssånger.

Kören övar torsdagar 18.30-20 i församlingscentret och leds av Lisen Borgmästars, tfn 040 310 0417.

 


ADORATE

Adorate är en manskör med ett 20-tal sångare som övar torsdagar kl.18.30-20.00 i församlingscentret (utrymme: Pietari).

Kören sjunger regelbundet vid gudstjänster och konserter i kyrkan och vid Fridsföreningarnas sammankomster.

Adorate leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

GLADA KÖREN

Glada Kören är speciellt anpassad till dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Vi sjunger varje gång U-klubben träffas i församlingscentret (Stora salen/Jakob), onsdagar kl. 17.30.

Glada Kören leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

KYRKOKÖREN

Kyrkokören övar onsdagar 18.00 - 20.00 (Obs! ändrad tid) i församlingscentret (utrymme: Pietari).

Kören medverkar regelbundet i gudstjänsterna, samt deltar i prosteriets och stiftets sångfester.

Kyrkokören leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

VESTANLIDGÅRDENS STRÄNGBAND

Strängbandet med 15 sångare övar varannan tisdag klockan 11-12 i församlingscentret.

Repertoaren består av traditionella strängbandssånger. Strängbandet besöker flitigt åldringshem och sjukhus.

Vestanlidgårdens strängband leds av Raimo Forss, tfn 050 434 3191.

 

CHORUS NOVUS, projektkör

Chorus Novus är en blandad kör som sjunger traditionell körmusik.

Kören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin.

Kören övar sina stämmor på egen hand och samlas för gemensam övning innan gudstjänsten.

Notvana krävs.

Chorus Novus leds av kantorerna Lisen Borgmästars, tfn 040 310 0417 och Annika Wester, tfn 040 310 0416.

 

 

 

Vimeo video
">Psaltaren 98