Församlingens körer

 

 

Barnkören SÅNGFÅGLARNA

övar torsdagar kl. 14.30 - 16.00 i Församlingscentrets ungdomsutrymme.

Till Sångfåglarnas sångstunder är alla barn som går i förskolan eller klasserna 1 - 5 välkomna. Sångfåglarnas sångstunder fokuserar på rörelsesånger och gestaltning, rytmer, artikualtion och språk, gehör och intonation, avslappning och avspänning.  

Hösten 2019 inleds verksamheten 12 september.

Barnkören leds av Annika Wester, tfn 0403 100 416

 

Sing It!

Körprojekt för alla som går i klass 6 och 7. Vi sjunger allt från pop, soul, visa till traditionella sånger. Sing It! Jakobstads kyrka torsdagar kl. 18 - 18.45.

Hösten 2019 inleds verksamheten 12 september.

Sing It! leds av Annika Wester, tfn 0403-100 416

 

Sång på gång

Vi sjunger sånger för alla livets skeden. Solosånger, duetter och terzetter. Vi sjunger tillsammans och för varandra. Varmt välkommen med, torsdagar kl. 17-17.45 i Jakobstads kyrka.

Hösten 2019 inleds verksamheten 12 september.

Sång på gång leds av Annika Wester, tfn 0403-100 416

Cantate

för ungdomar/unga vuxna, 15 år och uppåt.  Kören övar fredagar klockan 18-19.30 i församlingscentret.
Cantate sjunger i gudstjänster, på andakter och konserter både i egen församling och på annat håll.

Hösten 2019 inleds verksamheten 23 augusti.

Kören leds av Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417

 

Jakob Gospel​

Gospelkören med ett 50 tal sångare, medverkar i gudstjänster en gång i terminen samt ordnar konserter och andra evenemang, också över språkgränserna.
Jakobs Gospel övar måndagar klockan 19-21 i församlingscentret.

Hösten 2019 inleds verksamheten 2 september.

Kören leds av Fanny Sjölind och Lavi Öst.


Gloriakören

Damkören Gloriakören med 30-tal sångare i olika åldrar medverkar i gudstjänster, andakter och konserter. Gloriakören besöker också sjukhus och åldringshem och håller sångandakter. Repertoaren består av andliga sånger, psalmer och traditionella damkörssånger.

Kören övar varannan onsdag 19-20.30 i församlingscentret och leds av Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417

Hösten 2019 inleds verksamheten 11 september.


Kyrkokören

Kyrkokören består av 35 sångare och övar onsdagar 18.30 - 20.30 i Församlingscentret. Kören medverkar regelbundet i gudstjänsterna, samt deltar i prosteriets och stiftets sångfester.

Hösten 2019 inleds verksamheten 4 september.

Kyrkokören leds av Annika Wester, tfn 0403-100 416

   


Nådens vind

Nådens vind är en blandad kör. Kören övar varannan torsdag klockan 18-19 i församlingscentret och håller regelbundet sångandakter på äldreboenden och sjukhus.

Hösten 2019 inleds verksamheten 26 september.

Nådens Vind leds av Tor Linden, tfn 050 -5412542


Vestanlidgårdens strängband

Strängbandet med 15 sångare övar varannan tisdagklockan 11-12 i Vestanlidgården kl. 11-12. Repertoaren består av traditionella strängbandssånger. Strängbandet besöker flitigt åldringshem och sjukhus.

Hösten 2019 inleds verksamheten 10 september.

Vestanlidgårdens strängband leds av Raimo Forss, tfn 050 -4343191.


Chorus Novus, projektkör

Chorus Novus är en blandad kör som sjunger traditionell körmusik. Kören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin. Kören övar sina stämmor på egen hand och samlas för gemensam övning innan gudstjänsten.
Notvana krävs.

Chorus Novus leds av kantorerna Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417 och Annika Wester, tfn 0403 100 416