FÖRSAMLINGENS KÖRER OCH MUSIKGRUPPER

 

BABYPSALMSÅNG-PÄRLAN 

En musikupplevelse för ditt barn och dig i kyrkorummet! Det finns plats för 6 barn i åldern 3-12månader.

Vi träffas torsdagar kl. 10-10.30 i Jakobstads kyrka.

Vi sjunger psalmer och rör oss i kyrkorummet.

Det blir en stund av musik och rörelse men också en stund av stillhet, närhet och gemenskap.   

Babypsalmsång leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

SÅNGFÅGLARNA

övar onsdagar och torsdagar i samband med eftisverksamheten i Kyrkostrand, Bonäs,

Vestanlidgården och församlingscentret. 

Sångfåglarnas sångstunder fokuserar på rörelsesånger och gestaltning, rytmer, artikualtion och språk, gehör och intonation. 

Sångfåglarna leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

UNGA RÖSTER

Unga Röster är till för barn i åldern 8-12 år.

Vi sjunger och tränar våra röster och vårt gehör på ett lekfullt sätt.

Vi umgås och har roligt tillsammans varje onsdag kl. 15.00 - 15.45 i församlingscentrets ungdomsutrymme.

Välkommen att pröva på!

Unga Röster leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

SÅNG PÅ GÅNG

Vi sjunger sånger för alla livets skeden.

Solosånger, duetter och terzetter. Vi sjunger tillsammans och för varandra.

Varmt välkommen med, torsdagar kl. 15.00-15.45 i Församlingscentret.

Sång på gång leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

CANTATE

för ungdomar/unga vuxna, 15 år och uppåt. 

Kören övar onsdagar kl. 18-19.30 i församlingscentret.

Cantate sjunger i gudstjänster, på andakter och konserter både i egen församling och på annat håll.

Kören leds av Lisen Borgmästars, tfn 040 310 0417

 

 

JACOB GOSPEL

Gospelkören med ett 50 tal sångare, medverkar i gudstjänster en gång i terminen samt

ordnar konserter och andra evenemang, också över språkgränserna.

Jacob Gospel övar måndagar klockan 19-21 i församlingscentret.

Kören leds av Fanny Sjölind och Lavi Öst.

 


GLORIAKÖREN

Damkören Gloriakören med 30-tal sångare i olika åldrar medverkar i gudstjänster,

andakter och konserter. Gloriakören besöker också sjukhus och åldringshem och

håller sångandakter. Repertoaren består av andliga sånger, psalmer och traditionella damkörssånger.

Kören övar torsdagar 18.30-20 i församlingscentret och leds av Lisen Borgmästars, tfn 040 310 0417

 


ADORATE

Adorate är en manskör med ett 20-tal sångare som övar torsdagar kl.18.30-20.00 i Johanneskapellet.

Kören sjunger regelbundet vid gudstjänster och konserter i kyrkan och vid Fridsföreningarnas sammankomster.

Adorate leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

GLADA KÖREN

Glada Kören är speciellt anpassad till dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Vi sjunger varje gång U-klubben träffas i församlingscentret (Stora salen/Jakob), onsdagar kl. 17.30.

Glada Kören leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

KYRKOKÖREN

Kyrkokören består av ett 30-tal sångare och övar onsdagar 18.00 - 19.30 (Obs! ändrad tid) i Församlingscentret.

Kören medverkar regelbundet i gudstjänsterna, samt deltar i prosteriets och stiftets sångfester.

Kyrkokören leds av Annika Wester, tfn 040 310 0416


 

NÅDENS VIND

Nådens vind är en blandad kör. Kören övar varannan torsdag klockan 18-19 i församlingscentret

och håller regelbundet sångandakter på äldreboenden och sjukhus.

Nådens Vind leds av Tor Linden, tfn 050 541 2542


 

VESTANLIDGÅRDENS STRÄNGBAND

Strängbandet med 15 sångare övar varannan tisdag klockan 11-12 i Vestanlidgården kl. 11-12.

Repertoaren består av traditionella strängbandssånger. Strängbandet besöker flitigt åldringshem och sjukhus.

Vestanlidgårdens strängband leds av Raimo Forss, tfn 050 434 3191


 

CHORUS NOVUS, projektkör

Chorus Novus är en blandad kör som sjunger traditionell körmusik.

Kören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin.

Kören övar sina stämmor på egen hand och samlas för gemensam övning innan gudstjänsten.

Notvana krävs.

Chorus Novus leds av kantorerna Lisen Borgmästars, tfn 040 310 0417 och Annika Wester, tfn 040 310 0416

 

 

 

 

 

PÅ GRUND AV RÅDANDE RESTRIKTIONER I DISTRIKTET HÅLLER MUSIKVERKSAMHETEN PAUS I JANUARI 2022!

UNGA RÖSTER onsdagar kl.15.00-15.45 (Församlingscentret/Ungdomsutrymmet).  

SÅNG PÅ GÅNG torsdagar kl.15.00-15.45 (Församlingscentret/Andreas).

ADORATE torsdagar kl.18.30-20.00 (Johanneskapellet). 

KYRKOKÖREN onsdagar kl.18.00-19.30 (Församlingscentret/Pietari). r!

CANTATE onsdagar kl. 18.00-19.30 (Församlingscentret)  

GLORIAKÖREN torsdagar kl. 18.30-20.00 (Församlingscentret) 

VESTANLIDGÅRDENS STRÄNGBAND varannan tisdag kl. 11.00-12.00 (Församlingscentret)

JACOB GOSPEL måndagar kl. 19.00-21.00 (Församlingscentret