Församlingens körer

 

 

Barnkören SÅNGFÅGLARNA

övar onsdagar kl. 14.00 - 14.45 i Bonäs skola (gymnastiksalen) och torsdagar kl. 14.30 - 15.15 i Församlingscentret (kapellet). Till Sångfåglarnas sångstunder är alla barn som går i förskolan eller klasserna 1 - 5 välkomna. Sångfåglarnas sångstunder fokuserar på rörelsesånger och gestaltning, rytmer, artikualtion och språk, gehör och intonation, avslappning och avspänning.  

Hösten 2018 inleds verksamheten 12 och 13 september.

Barnkören leds av Annika Wester, tfn 050 336 9748

 

Sing It!

Körprojekt för alla som går i klass 6 och 7. Vi sjunger allt från pop, soul, visa till traditionella sånger. Sing It! övar i Församlingscentret (ungdomsutrymmet) torsdagar kl. 15.30 - 16.15.

Hösten 2018 inleds verksamheten 13 september.

Sing It! leds av Annika Wester, tfn 050 336 9748

 

Sång på gång

Vi sjunger sånger för alla livets skeden. Solosånger, duetter och terzetter. Vi sjunger tillsammans och för varandra. Varmt välkommen med, torsdagar kl. 16.15 - 17.00. Vi övar i Församlingscentrets kapell.

Hösten 2018 inleds verksamheten 13 september.

Sång på gång leds av Annika Wester, tfn 050 336 9748

Cantate

för ungdomar/unga vuxna, 15 år och uppåt.  Kören övar fredagar klockan 18-19.30 i församlingscentret.
Cantate sjunger i gudstjänster, på andakter och konserter både i egen församling och på annat håll.

Kören leds av Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417

 

Jakob Gospel​

Gospelkören med ett 50 tal sångare, medverkar i gudstjänster en gång i terminen samt ordnar konserter och andra evenemang, också över språkgränserna.
Jakobs Gospel övar måndagar klockan 19-21 i församlingscentret.

Kören leds av Fanny Sjölind och Lavi Öst.


Gloriakören

Damkören Gloriakören med 30-tal sångare i olika åldrar medverkar i gudstjänster, andakter och konserter. Gloriakören besöker också sjukhus och åldringshem och håller sångandakter. Repertoaren består av andliga sånger, psalmer och traditionella damkörssånger.

Kören övar varannan onsdag 19-20.30 i församlingscentret och leds av Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417


Kyrkokören

Kyrkokören består av 35 sångare och övar onsdagar 18.30 - 20.30 i Församlingscentret. Kören medverkar regelbundet i gudstjänsterna, samt deltar i prosteriets och stiftets sångfester.

Kyrkokören leds av Annika Wester, tfn 050 336 9748

   


Nådens vind

Nådens vind är en blandad kör. Kören övar varannan torsdag klockan 18-19 i församlingscentret och håller regelbundet sångandakter på äldreboenden och sjukhus.

Nådens Vind leds av Tor Linden, tfn 050 -5412542


Vestanlidgårdens strängband

Strängbandet med 15 sångare övar varannan tisdagklockan 11-12 i Vestanlidgården kl. 11-12. Repertoaren består av traditionella strängbandssånger. Strängbandet besöker flitigt åldringshem och sjukhus.

Vestanlidgårdens strängband leds av Raimo Forss, tfn 050 -4343191.


Chorus Novus, projektkör

Chorus Novus är en blandad kör som sjunger traditionell körmusik. Kören sjunger i gudstjänsten några gånger per termin. Kören övar sina stämmor på egen hand och samlas för gemensam övning innan gudstjänsten.
Notvana krävs.

Chorus Novus leds av kantorerna Lisen Borgmästars, tfn 0403 100 417 och Annika Wester, tfn 050 336 9748.