Hembesök 

Om du inte kan ta dig till församlingens verksamhet, har diakoniarbetarna en möjlighet att besöka dig i ditt hem. Under coronaviruspandemin finns begränsningar hur församlingsanställda gör besök. Men ta kontakt så hittar vi möjligheter till kontakt.

Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta en präst eller diakoniarbetare

 

 

 

  

Nattvard