Hembesök 

Om du inte kan ta dig till församlingens verksamhet, har diakoniarbetarna en möjlighet att besöka dig i ditt hem. Under coronaviruspandemin finns begränsningar hur församlingsanställda gör besök. Men ta kontakt så hittar vi möjligheter till kontakt.

Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta en präst eller diakoniarbetare

 

Vänbank

Vänbanken är en "bank" där man kan få vänner eller ställa upp som vän eller anmäla sig som frivilligarbetare till någon annan verksamhetsform. Vänbanken koordineras av diakoniarbetarna.

Känner du dig ensam ibland eller önskar regelbunden kontakt med en vän, kontakta någon av diakoniarbetarna. Diakoniarbetarna förmedlar kontakten sedan vidare till frivilliga som gärna ställer upp. Dessa frivilligarbetare har regelbunden skolning och stöd av diakoniarbetarna. Vill du bli en vän som ställer upp för andra, ta även då kontakt så berättar vi när nästa träff för vänbanken är.

 

  

Nattvard