Gemenskap, delaktighet och glädje

Gudstjänsten är församlingens hjärtslag. Där delar vi livet med Gud och med varandra. Tre kärnord som vuxit fram i utvecklandet och fördjupandet av gudstjänstlivet är gemenskap, delaktighet och glädje.

Välkommen att vara en del av livet i gudstjänsten!

Gudstjänst firas i Jakobstads kyrka varje helgdag under året i regel kl 12.

Ungefär varannan vecka firas mässa, då nattvardsgång ingår.

Ett par gånger per termin firas Gudstjänst med små och stora. (länk till presentationstext)

Du kan lyssna på gudstjänsten från Jakobstads kyrka i realtid via denna länk. (länk)

Information om gudstjänsterna finns i evenemangskalendern.

Vill du att vi ska be för något speciellt i gudstjänsten? Kontakta någon av församlingens medarbetare eller använd formuläret. (länk)

Närmare information om hur du kan få en uppgift i gudstjänsten får du från församlingskansliet.