Gemenskap, delaktighet och glädje

Gudstjänsten är församlingens hjärtslag. Där delar vi livet med Gud och med varandra.

Tre kärnord som vuxit fram i utvecklandet och fördjupandet av gudstjänstlivet är gemenskap, delaktighet och glädje.

Välkommen att vara en del av livet i gudstjänsten!

 

Lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka via webbradion. (OBS! Man kan lyssna endast i direktsändning.)

 

Gudstjänst firas i Jakobstads kyrka varje helgdag under året i regel kl 12.

Ungefär varannan vecka firas mässa, då ingår nattvardsgång.

Ett par gånger per termin firar vi Gudstjänst med små och stora. 

Information om gudstjänsterna finns i evenemangskalendern.

Vill du att vi ska be för något speciellt i gudstjänsten? Kontakta någon av församlingens medarbetare.

Närmare information om hur du kan få en uppgift i gudstjänsten får du från församlingskansliet.