Gemenskap, glädje och helighet

Gudstjänsten är församlingens hjärtslag. Där delar vi livet med Gud och med varandra. Tre kärnord som vuxit fram i utvecklandet och fördjupandet av gudstjänstlivet är gemenskap, glädje och helighet. Välkommen att vara en del av livet i gudstjänsten!

Ta del av gudstjänsterna från Jakobstads kyrka via Youtube. 

Gudstjänst firas i Jakobstads kyrka varje helgdag under året i regel kl 12.

Tre gånger i månaden firas mässa, då ingår nattvardsgång. Ett par gånger per termin firar vi Gudstjänst med små och stora. Information om gudstjänsterna finns i evenemangskalendern.

Vill du att vi ska be för något speciellt i gudstjänsten? Kontakta någon av församlingens medarbetare. Närmare information om hur du kan få en uppgift i gudstjänsten får du från församlingskansliet.