Gemenskap, glädje och helighet

Gudstjänsten är församlingens hjärtslag. Där delar vi livet med Gud och med varandra.

Tre kärnord som vuxit fram i utvecklandet och fördjupandet av gudstjänstlivet är gemenskap, glädje och helighet.

Välkommen att vara en del av livet i gudstjänsten!

 

Ta del av gudstjänsterna från Jakobstads kyrka via Youtube. 

 

Gudstjänst firas i Jakobstads kyrka varje helgdag under året i regel kl 12.

Ungefär varannan vecka firas mässa, då ingår nattvardsgång.

Ett par gånger per termin firar vi Gudstjänst med små och stora. 

Information om gudstjänsterna finns i evenemangskalendern.

Vill du att vi ska be för något speciellt i gudstjänsten? Kontakta någon av församlingens medarbetare.

Närmare information om hur du kan få en uppgift i gudstjänsten får du från församlingskansliet.