VIGSEL

Vigsel är välsignelse
En kärlekens fest, men också något mycket mera. Vid vigseln ber man Gud välsigna äktenskapet och makarna lovar inför Gud och bröllopsvittnena att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Vad som krävs

För kyrklig vigsel måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling medan den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Hindersprövningen görs antingen vid Centralregistret eller magistraten.
Ta i god tid kontakt till församlingskansliet för att boka kyrka. Pedersöre kyrka är en populär kyrka för vigsel och den behöver man boka i mycket god tid.

Önskar man lysning i kyrka innan vigsel skall man alltid kontakta församlingskansliet tfn 040-3100410 öppet må-ti kl. 9-15, on kl. 12-15, to-fr kl. 9-15 eller skicka e-post till jsv@evl.fi


Vigseln behöver inte ske i en kyrka utan vigseln kan ske var som helst till exempel i hemmet, på stranden, i församlingscentrets kapell.
Före vigseln kontaktar brudparet den präst som ska viga dem för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet bör även kontakta kantorn i god tid innan vigsel för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Det behövs också två vidtalade vittnen vid vigseln.
Vid kyrklig vigsel är präst, kantor och kyrka eller kapell gratis.
Hemliga kyrkliga vigslar kan också bokas.


Äktenskapskurs
Prepkurs inför äktenskap
Vigsel utomlands
Ytterligare information om vigsel finns på evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.
Kontaktuppgifter församlingskansliet

Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Läs om hur hindersprövning går till

Före vigseln brukar det höra till att ni träffar prästen som ska viga er. Under vigselsamtalet blir ni bekanta med prästen, går igenom det praktiska kring vigseln, talar om äktenskap och kärlek. Ni får tillsammans planera programmet för vigseln så att det känns rätt för er. Ni kan berätta om er själva och er relation och era tankar om framtiden – prästen vill gärna lära känna er och utforma ett vigseltal som känns personligt för just er.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop