Ansökan till eftis

Ansökan om plats sker i första hand på våren via staden Jakobstads utbildningsverk. Om behov av eftisplats uppstår under läsåret är det skäl att så fort som möjligt lämna in ansökan via länken ovan.

Frågor kan ställas till ledaren för barnverksamheten, Anna-Lena Lönnqvist, tfn 040-3100419 anna-lena.lonnqvist@evl.fi