Ansökan till eftis

Ansökan om plats sker i första hand på våren via staden Jakobstads utbildningsverk. Ansökningstiden för eftis för läsåret 2023-2024 pågår till 28.2.2023.

Om behov av eftisplats uppstår under läsåret är det skäl att så fort som möjligt lämna in ansökan via länken ovan.

Frågor kan ställas till ledaren för familjeverksamheten, Annette Tallgren, tfn 040-3100419 annette.tallgren@evl.fi