Fokus understöder

I Fokus har vi åtagit oss ansvar för att understöda följande ändamål:

1. Martyrkyrkans vänner (MKV) 

En förening som stöder och hjälper förföljda kristna. Finns idag ca 200 miljoner kristna som förföljs för sin tro. MKV hjälper och stöder dem genom bland annat genom att samla in information och förmedla den vidare, uppmuntra församlingar och kristna och be, samt ge ekonomiskt stöd. Genom olika projekt stöder MKV också andra som på grund av t.ex. krig och andra kriser hamnat i ekonomiskt trångmål.

2. SAT-7

En tevekanal som producerar och förmedlar kristna program i Mellanöstern och i Norra Afrika. På det sättet får de kristna som lever i dessa områden och ofta är isolerade  stöd och undervisning. Samtidigt synliggörs och sprids budskapet om Guds kärlek på områden där de flesta människor inte fått höra evangeliet. Tevekanalen stöder också en fredlig och konstruktiv demokratiseringsprocess i regionen. Programmen når ca 20 miljoner tittare i 25 länder.

3. Såningsmannen (Fam. Kallman)

Fokus stöder Anna och Mikael Kallman som jobbar i Östasien med att förmedla Guds kärlek åt dem som inte känner den genom samhällsutveckling och biståndsprojekt. Fam. Kallman är utsända av missionsorganisationen Såningsmannen.

4. Kristna afghanföreningen

En förening som undervisar kristen tro för afghaner i Finland. Föreningen ordnar bland annat möten, bibelkurser och åker runt och stöder olika lokala grupper med kristna afghaner i Finland.

5. Fokus egen verksamhet

Kollekt tas upp för att möjliggöra Fokus egen verksamhet.