Fokus understöder

I Fokus har vi åtagit oss ansvar för att understöda följande ändamål:

1. Martyrkyrkans vänner (MKV) 

En förening som stöder och hjälper förföljda kristna. Finns idag ca 200 miljoner kristna som förföljs för sin tro. MKV hjälper och stöder dem genom bland annat genom att samla in information och förmedla den vidare, uppmuntra församlingar och kristna och be, samt ge ekonomiskt stöd. Genom olika projekt stöder MKV också andra som på grund av t.ex. krig och andra kriser hamnat i ekonomiskt trångmål.

2. SAT-7

En tevekanal som producerar och förmedlar kristna program i Mellanöstern och i Norra Afrika. På det sättet får de kristna som lever i dessa områden och ofta är isolerade  stöd och undervisning. Samtidigt synliggörs och sprids budskapet om Guds kärlek på områden där de flesta människor inte fått höra evangeliet. Tevekanalen stöder också en fredlig och konstruktiv demokratiseringsprocess i regionen. Programmen når ca 20 miljoner tittare i 25 länder.

3. FMS (Andrey och Christina Heikkilä)

Fokus stöder Andrey och Christina Heikkilä som är utsänd via missionsorganisationen Finska missionssällskapet. Andrey och Christina m. fam. är bosatta i Colombia och arbetar i Colombia, Bolivia och Venezuela med förvaltning och projektledning, i sambarbete med de lokala lutherska kyrkorna.

4. Kristna afghanföreningen

En förening som undervisar kristen tro för afghaner i Finland. Föreningen ordnar bland annat möten, bibelkurser och åker runt och stöder olika lokala grupper med kristna afghaner i Finland.

5. Fokus egen verksamhet

Kollekt tas upp för att möjliggöra Fokus egen verksamhet.