Diakoni hjälper och stöder

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska frågor eller vill samtala, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakonin har telefontid må, ti, to och fre kl. 9-11. Under sommarmånaderna  har diakonin telefontid måndagar och torsdagar kl. 9-11.

Tfn  040 3100 420.

Du kan också kontakta oss genom mailkontakt.

Diakonikansliet finns vid Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2.

Diakoniarbetarnas kontaktuppgifter

Tag kontakt

Diakon (i jobb 70%)

Samtal och själavård.
Ansvarig för missionsarbete samt personer med kognitiva funktionsvariationer.