Diakoni hjälper och stöder

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska frågor eller vill samtala kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Tillsvidare pga. corona läget har diakonimottagningen inga drop-in tider. Kontakta istället någon av diakoniarbetarna

Diakoniarbetarnas kontaktuppgifter

Diakonikansliet och -mottagningen finns vid Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2.