Diakoni hjälper och stöder

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakoniarbetarna har mottagning och telefontid tfn 0403100 420 alla förmiddagar mellan kl 9-11 utom onsdagar.

Diakoniarbetarnas kontaktuppgifter och mottagningstider

Diakonikansliet och -mottagningen finns vid Församlingscentret i Jakobstad, Ebba Brahe esplanaden 2.

Diakoniarbetarnas kontaktuppgifter är:

Helena Ekman tfn 0403100422 helena.ekman@evl.fi

Marianne Sandström tfn 0403100421 marianne.sandstrom@evl.fi

Sara Löfs-Snellman tfn 0403100423 sara.lofs-snellman@evl.fi

Samtliga medarbetares kontaktuppgifter

Sjukhusprästerna

Familjerådgivning

https://samtalstjanst.fi/

https://samtalstjanst.fi/chat/

 

Vänbanken
Vänbanken är församlingens utsträckta hand.
Kontakta någon av diakonerna för att få en vän som kommer på regelbundna besök.
Vill du själv bli en vän och besökare får du skolning och stöd för uppgiften av diakonin arbetarna. Anmäl dig till diakoniarbetarna.