Sång och musik

Det finns många sång- och musikintresserade i vår församling. Vill du bli en av oss? Kom med i någon av våra körer eller lär dig spela något instrument i musikskolan.

Info om musiken kan du också hitta på instagram: musikjakobstadsv.forsamling

 

OBS! På grund av rådande pandemi har musik- och körverksamheten fortsättningsvis paus. Vi kontaktar respektive grupp och informerar om hur planerna ser ut för november och december. 

Vänligen följ med information på vår hemsida och facebook samt instagram för uppdateringar.