MUSIKEN i vår församling

Det finns många sång- och musikintresserade i vår församling.

Vill du bli en av oss? Kom med i vår musikverksamhet!

Info om musiken kan du också hitta på Facebook och Instagram:

Facebook: Jakobstads svenska församling och Musiken i Jakobstads svenska församling  

Instagram: musikjakobstadsv.forsamling

Vänligen följ med information på vår hemsida och facebook samt instagram för uppdateringar.

 

Några av våra körer har också egna instagramkonton som ger tilläggsinformation om deras verksamhet:

Gloriakören: glori.akoren

Cantate: cantate.jsf

Adorate: adorate10

Jacob Gospel: jacob.gospel