Bonäs eftis, Församlingsstugan

Bonäs eftis, församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687180 eftis.bonas.forsamlingsstugan@evl.fi.

I gruppen jobbar barnledarna Carina Enlund och Gun Hautamäki.

Bonäs eftis, Församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.