Bonäs eftis, Församlingsstugan

Bonäs eftis, församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687182 eftis.bonas.forsamlingsstugan@evl.fi.

 

I gruppen jobbar barnledare Inge-Britt Snellman och barnledare Ida Sandström.

Inge-Britt Snellman

 

Ida Sandström

Bonäs eftis, Församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.