Bonäs eftis, Församlingsstugan

Bonäs eftis, församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8687180.

I gruppen jobbar barnledarna Gun Hautamäki och Charlotta Olsen.

Bonäs eftis, Församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.