S.o.S.

En grupp för tonåringar som går i årskurs sex och sju.

Vi funderar tillsammans på kompisar, oss själva, föräldrar och Gud. Ibland pratar vi, ibland pysslar vi.

 Vi samlas tisdagar 15.00 - 16.30 i församlingscentrets ungdomsutrymme, start i september  2023.

Kontaktperson är Catarina Nylund-Wentus, tfn 040-3100425, catarina.nylund@evl.fi