Skriftskola - Konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

 

Församlingen har följande skriftskolor 2017-2018 för år 2003 eller tidigare födda. 

Skriftskola 1
4-8.6.2018 och 11-13.6.2018 på Hällsand. Dagskriftskola. Konfirmation i Jakobstads kyrka söndagen den 17.6.2018 kl. 12.00. Måltidskostnad: 25 €.

Skfritskola 2
Weekend 15-16.9.2017 och läger 4-11.6.2018 på Pörkenäs lägergård. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 17.6.2018 kl. 13.00. Avgift: 245 €.

Skriftskola 3
Weekend 22-23.9.2017 och läger 25.6-2.7.2018 på Pörkenäs lägergård. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 8.7.2018 kl. 13.00. Avgift: 245 €.

Närmare information via församlingskansliet tfn 040 3100 410 eller jsv@evl.fi

Anmäl dig här på den elektroniska blanketten till skriftskola 2017-2018