Information och kansli

Församlingskansliet finns vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Öppet måndag-tisdag kl. 9 -15, onsdag kl. 12-15, torsdag-fredag kl. 9 -15.

Tfn 040-3100410.


KANTORSTJÄNST

Jakobstads svenska församling är en dynamisk församling med en mångsidig verksamhetsmiljö och ett inspirerat medarbetarlag bestående av både anställda och ideella medarbetare. Vi vill att församlingens liv ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

Vi söker nu en kantor med högre höskoleexamen

Vi söker dig som har den av Kyrkostyrelsen fastställda utbildningen (Kyrkans författningssamling 123/2015). Din uppgift är att tillsammans med vår andra kantor leda församlingens musikverksamhet innefattande gudstjänster, kyrkliga förrättningar, samlingar och skriftskolundervisning. Till din uppgift hör också att utrusta de frivilliga medarbetarna så att de kan använda de möjligheter sången och musiken ger. Därför behöver du kunna inspirera och engagera människor.

Till särskilda tyngdpunkter för denna tjänst hör att vi förutsägger färdighet att leda kyrkokör och barnkör samt att handha och utveckla sången och musiken i församlingens barnverksamhet innefattande kontakter till skolvärlden.

Eftersom vi arbetar mycket tillsammans behöver ju ha en god samarbetsförmåga och vara kommunikativ. Du ska vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Arbetstid för denna tjänst är 100 % och lön betalas enligt kravgrupp 602. Prövotiden är 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet ska uppvisas innan tjänsten tillträds.

Närmare uppgifter fås av kyrkoherden Bo-Göran Åstrand tfn 0403 100 411, bo-goran.astrand@evl.fi.

Ansökningshandlingarna sänds till Jakobstads svenska församling, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. Märk kuvertet "kantor". Du kan också sända till ansökan till jsv@evl.fi. Ansökningstiden går ut den 30.11.2018 kl. 16.00.

Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.