Tf diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster

Projektpräst

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.


Barnledare
barnledare

Barnledare inom eftisverksamheten.


Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka
Vaktmästeri

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.


Kantor

Ledare för Musikskolan.

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.


Tf diakoniarbetare
Församlingsarbetets specialtjänster

Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.

t.f. ledare för barnverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

Barnledare

Tf Ungdomsarbetsledare

Scouternas kårchef.


Barnledare
Diakonissa

Ledare för U-klubben.