Mia Anderssén-Löf
Studentpräst

Skol- och studentarbete, Präst
040 310 0414


Snellman Ann-Christin
Tf diakoniarbetare

Församlingsarbetets specialtjänster
Diakoni och hjälp, Handikappade

040 310 0423


Nylund Ann-Sofi
Tf diakoniarbetare

Församlingsarbetets specialtjänster
Diakoni och hjälp, Anstalter och sjukhus, Präst, Handikappade, Åldringar

040 310 0443Jan-Gustav Björk

Jan-Gustav Björk
Projektpräst

Ungdomar, Präst, Familjer

040 310 0459

Presentation

Ansvarig för församlingens Fokusverksamhet.Mari Eklund

Mari Eklund
Barnledare

Barn


Helena Ekman

Helena Ekman
Diakonissa

Diakoni och hjälp

040 310 0422


Camilla Ena-Vikström
barnledare


040 310 0426

Presentation

Barnledare inom eftisverksamheten.Anders Granvik
Kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka

Vaktmästeri
Begravningsplatsarbete, Fastigheter
040 100 427Bernice Haglund-Wikström

Bernice Haglund-Wikström
Tf Ledare för familjeverksamheten

Barn, Familjer

040 310 0418

Presentation

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.Anna-Karin Johansson
Kantor

Musik

040 310 0462

Presentation

Ledare för Musikskolan.


Helena Joskitt

Helena Joskitt
Församlingssekreterare

Information och kommunikation

040 310 0410

Presentation

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.
Anna-Lena Lönnqvist

Anna-Lena Lönnqvist
Ledare för barnverksamheten

Barn

040 310 0419

Presentation

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.Ann-Sofi Nylund
Tf diakoniarbetare

Församlingsarbetets specialtjänster
Diakoni och hjälp, Anstalter och sjukhus, Präst


Catarina Nylund-Wentus

Catarina Nylund-Wentus
Tf Kyrkvaktmästare

Vaktmästeri
Begravningsplatsarbete, Fastigheter

040 310 0427Boris Salo

Boris Salo
Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.

Präst

040 310 0413


Marianne Sandström

Marianne Sandström
Diakonissa

Diakoni och hjälp, Mission

040 310 0421Annette Tallgren

Annette Tallgren
t.f. ledare för barnverksamheten

Familjer

040 310 0419

Presentation

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten


Tina Troberg

Tina Troberg
Barnledare

Barn


Åsa Turpeinen

Åsa Turpeinen
Församlingspastor

Präst

040 310 0415Annika Wester
Tf kantor

Församlingsarbetets specialtjänster
Musik

050 336 9748


Frank Wikblad

Frank Wikblad
Tf Ungdomsarbetsledare

Ungdomar

040 310 0424

Presentation

Scouternas kårchef.Maggi Åhman

Maggi Åhman
Barnledare

Barn


Karin Åstrand

Karin Åstrand
Diakonissa

Diakoni och hjälp

040 310 0423

Presentation

Ledare för U-klubben.