Äktenskapskurs- friskvård i äktenskapet!

Äktenskapskursen "Att bygga en bestående grund för livet" består av sju tillfällen med måltid, undervisning och uppgifter som man gör tillsammans som par. Med andra ord: inget gruppsamtal. Kursen riktar sig till par i alla åldrar som vill satsa på friskvård av sitt äktenskap. Också sambopar är välkomna.

Kursen kommer från den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London och används världen över. Kurser har ordnats i närregionen regelbundet sedan år 2000. 

Kursens innehåll
Att bygga en stark grund
Konsten att kommunicera
Konfliktlösning
Kraften i förlåtelsen
Familjens betydelse - tidigare och nuvarande
Bra sex
Aktiv kärlek

Följande kurs ordnas hösten 2019, onsdagkvällar kl 18-20.45. Dateringar: 18.9 och 25.9, 2, 9 och 23.10, 6 och 20.11. Anmäl här

Plats: Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad.
Kostnader för ett par: Deltagaravgift 70 € + kurshäften 30 € = 100 €/par som faktureras vid kursstarten. Matavgift 24 €/par/kväll fakutereras efter kursen

Kontakt
Helena Joskitt tfn 0403 100 410,helena.joskitt@evl.fi, Boris Salo 0504689678, boris.salo@vibosa.fi.

Arrangörer
Jakobstads svenska församling, Svenska folkskolansvänner rf

YouTube-video