Lärjungakurs

Lärjungakursen Att växa i lärjungaskap där Reuven och Yanit Ross lärjungaskapsmaterial använts  ( Häftena, Matt 5, Matteus 6&7, Vision för lärjungaskap) har avslutats för denna gång. Är du intresserad att starta en lärjungaskapsgrupp uifrån nämda material , tag kontakt.

Kontakt och mera info: kaplan Boris Salo, tel 040 3100413, boris.salo@evl.fi.

Info fås från församlingskansliet, tel 040 3100 410, jsv@evl.fi.

Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.