En bibel- och bönevecka hålls första veckan i september med gamiljerådgivare Leif Westerlund som huvudtalare