Bonäs eftis, Församlingsstugan

Bonäs eftis, församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, 68620 Jakobstad, tfn 040-8686897 eftis.bonas.forsamlingsstugan@evl.fi.

 

I gruppen jobbar  Camilla Ena-Vikström, barnledare, Ida Svenlin, barnledare och Tanya Östman, assistent.

Bonäs eftis, Församlingsstugan, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.