Fokus understöder

 

I Fokus har vi åtagit oss ansvar för att understöda följande ändamål:

1. Martyrkyrkans vänner

    - organisationen arbetar för lidande kristna över hela vår värld

 

2. Kristna Afghanföreningen i Finland.

- undervisar kristen tro för afghaner i Finland.

 

3. SAT-7

   - SAT-7 sänder kristna program till den arabiska världen. Programmen produceras
     av araber och de utgör ett viktigt stöd för de kristna som lever rätt isolerade i de 
     olika länderna. SAT-7 når människor med evangelium.

 

4. Barn och Ungdomsarbete. Stöder ledare i barn- och ungdomsarbete. 

- Lavi Öst leder ett ungdomsband.

- Tommy Nyman leder en datagrupp.

Båda grupperna medverkar i Fokus Fest!

 

5. Egen verksamhet bl.a. understöd för olika projekt