Mission

Vi vill inte hålla allt vi fått för oss själva utan dela med oss till de områden där det råder brist på det goda budskapet, kärlek till nästan och rättvisa.

Vi kan bidra med vår tid, vår kunskap och våra pengar.

Vad säger Jesus?

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt 28:18-20.

Församlingen har kontrakt med några missionärer och missionsprojekt som vi understöder ekonomiskt och ber speciellt för.

Avtalsmissionärerna är Ingrid Jern i Kenya, Familjen Heikkilä i Ryssland. Som projekt understöder vi Satellit tevekanalen SAT 7.

Under år 2015 var den totala inkomsten till mission och internationell diakoni 152 023,53 vilket är 16,60 per församlingmedlem. Bidragen kanaliserades i huvudsak genom Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska evangeliföreningen och Kyrkans Utlandshjälp.

Tack för ditt bidrag!