Tillsammans för det goda

Denna höst startar Jakobstads svenska församling en CABLE kurs. Kursen börjar måndagen den 25.09.2023 och samlas en gång per vecka under sex veckors tid kl. 12-15.30 med paus under höstlovet.

Varje samling inleds med lätt lunch. Under träffarna tas olika teman upp där vi bl.a. funderar på vem vi är, vad vi är bra på, varifrån våra värderingar härstammar, vilka gemenskaper vi tillhör samt vad det finns för hinder och möjligheter i vår omgivning som påverkar hur vi mår. Gruppen vill hjälpa oss att hitta våra styrkor och lära oss att använda dem. Dessutom vill gruppen lägga grunden för förändringar och gemenskap samt stärka oss till aktivt deltagande som påverkar oss positivt.

Ledare för gruppen är diakonerna Hanna Nystrand och Natascha Kanckos.

SÅ HÄR FUNGERAR CABLE :

  • Hjälper dig genom gemensamma erfarenheter att hitta dina styrkor och använda dem

  • Lägger grunden för förändringar och gemenskap

  • Stärker dig till aktivt deltagande och påverkar dig positivt

Denna höst startar Jakobstads svenska församling en CABLE kurs.