Gemenskapsstunden

I församlingscentret i Jakobstad ordnas träffar för personer med psykisk ohälsa. Vi dricker kaffe och samtalar om aktuella saker. Träffen avslutas med en kort andakt.

Kontaktperson är Helena Ekman tfn 040 310 422